Administratie
Indien u door groei of door wet en regelgeving te veel tijd moet besteden aan administratie werkzaamheden en daardoor niet aan uw feitelijke advieswerk toekomt, kan de oplossing zijn door Harm de administratieve werkzaamheden voor u te laten verrichten.
Harm heeft tijdens zijn 30 jarige functie als adviseur Hypotheken&Vermogen veel ervaring opgedaan op het financiële en administratieve vlak.